privacy verklaring - Bulls Eye - Den Helder

Ga naar de inhoud
Persoonsgegevens:
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De dart vereniging  Bulls Eye “een onderafdeling van de” Marine Onderofficieren Club”  statutair gevestigd te Den Helder is de verantwoordelijke voor de gegevens verwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wat wij verzamelen:
Uw naam/Uw adres /Uw telefoonnummer ( indien opgegeven) /Uw E-mail adres ( indien opgegeven)
Het doel:
Het doel van het opslaan van deze gegevens  is om een goede leden administratie  te kunnen voeren en waar nodig de leden te kunnen informeren  en te waarschuwen indien speelavonden geen doorgang hebben of andere ter zake doende zaken voorkomen.
Het kunnen  innen van de contributie en hier een administratie over te kunnen bij houden.
Het doel van het telefoon nummer en of uw E-mail adres opslaan is om u te kunnen informeren bij inschrijvingen toernooien,
onverwachte zaken kort voor een toernooi of speel avond.
Opslaan van gegevens:
Het bestuur doet er alles aan om uw gegevens te beschermen en te bewaken volgens de wettelijke richtlijnen.
En slaat uw gegevens dan ook op, op een externe harde schijf welke niet is gekoppeld aan internet.
 
Het Bestuur
                                              
                                                                             
 
Terug naar de inhoud