Toernooireglement - Bulls Eye - Den Helder

Ga naar de inhoud

Toernooireglement Marinestad Open

Artikel 1 - Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
Barpersoneel    Personeel van de M.O.O.C.
Deelnemer     Deelnemer aan het Marinestad Open; een speler die
heeft voldaan hetgeen bepaald in artikel 4.
M.O.O.C.     Marine Onder Officieren Club, te Den Helder
Speler(s)     Darter(s) die mee wil(len) doen aan het Marinestad
Open toernooi   Het Marinestad Open.
Toernooicommissie    De toernooicommissie bestaande uit de voorzitter,
secretaris, penningmeester en wedstrijd/toernooileider van Dartclub Bull’s Eye.
Wedstrijdleiding    Wedstrijd/toernooileider en penningmeester van Dartclub Bull’s Eye

Artikel 2 - Toernooi
Dartclub Bull’s Eye zal ieder jaar in de maand april het Marinestad Open houden.
Het Marinestad Open bestaat uit een koppel- en een singletoernooi.
Voor het Marinestad Open geldt een maximum van 64 koppels en 128 singels.
 Het totaal aantal deelnemers aan het toernooi is maximaal 128

Artikel 3 – Deelname
Het Marinestad Open is toegankelijk voor een ieder, ongeacht lidmaatschap van andere dartbonden en/of –verenigingen.
Spelers die een toegangsverbod van de M.O.O.C. hebben worden niet toegelaten tot het Marinestad Open.
Spelers die een schorsing hebben gehad van de toernooicommissie worden niet toegelaten op het Marinestad Open waarvoor de schorsing geldt.
Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van dit reglement. Deze staat mede op de website van Dartclub Bulls Eye, Den Helder.
Deelnemers dienen zich te houden aan hetgeen bepaald in dit reglement.
Deelnemers dienen zich te houden aan de regels en wensen van het barpersoneel en de toernooicommissie
Artikel 4 – Inschrijving
Spelers dienen zich voor de sluitingsdatum en –tijd in te schrijven bij de wedstrijdleiding.
Een inschrijving is pas volledig indien het inschrijfgeld betaalt is.
Het inschrijfgeld wordt voor het toernooi kenbaar gemaakt door de toernooicommissie.
Spelers krijgen de mogelijkheid om zich voor in te schrijven via de website van Dartclub Bull’s Eye.
De voorinschrijving wordt een volledige inschrijving indien het inschrijfgeld is betaalt
Indien de speler zijn inschrijfgeld niet betaalt vervalt zijn plaats in het toernooi.
Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk.
Spelers die zich hebben  inschreven gaan akkoord met hetgeen bepaald in dit reglement.
In uitzonderlijke gevallen kan de wijze en tijdstip van betaling met de toernooicommissie overeengekomen worden. Dit dient de speler dan wel voor het einde van de inschrijvingstermijn te melden.


Artikel 5 – Loting
Na de sluitingsdatum en -tijd van de inschrijving zal de wedstrijdleiding zo spoedig mogelijk de loting verrichten.
De wedstrijdleiding kan deze loting op eigen wijze invullen.
Over de uitslag van de loting kan niet worden gediscussieerd.
Artikel 6 – Spelwijze
Tijdens het Marinestad Open wordt er een 501 gespeeld.
Het aantal legs wat er gespeeld wordt, wordt bepaald door de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen of er in poule- of in knock-outsysteem wordt gespeeld.
Het Marinestad Open heeft in de koppels en in de singels een winnaars- en verliezersronde.
Plaatsing voor de winnaarsronde kan als volgt
Eindigen bij de beste twee in de poule.
Het winnen van de voorrondewedstrijd.
Iedere deelnemer speelt minimaal twee wedstrijden.
Een voorronde wedstrijd, al dan niet in poules.
Een wedstrijd in de winnaars- of verliezersronde.
Indien een deelnemer verliest in de winnaars- of verliezersronde ligt de deelnemer uit het toernooi.
Er wordt tijdens het Marinestad Open geen apart damestoernooi georganiseerd.
Artikel 7 – Poule
Een poule bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers
De deelnemers in een poule spelen een halve competitie.
De beste twee deelnemers plaatsen zich voor de winnaarsronde.
De eindstand in de poule wordt op de volgende wijze bepaald:
Meest gewonnen wedstrijden.
Onderling resultaat.
Legsaldo (verschil tussen gewonnen en verloren legs).
Indien er deelnemers gelijk eindigen, zal de wedstrijdleiding beslissen:
Meerder spelers uit de poule naar de winnaarsronde.
Beslissingsleg.
Artikel 8 – Wedstrijdbriefje
Voor iedere wedstrijd zal er door de wedstrijdleiding een wedstrijdbriefje gemaakt worden met daarop het baannummer, de namen van de spelers, speelwijze en of het de winnaars-/verliezersronde betreft.
De eerst opgenoemde speler haalt het wedstrijdbriefje op bij de wedstrijdleiding.
De schrijver/scheidsrechter is verantwoordelijk dat de correcte uitslag en eventuele 180-ers en hoge finishen wordt vermeld op het wedstrijdbriefje na het beëindigen van de wedstrijd.
De winnaar van de wedstrijd zal het ingevulde wedstrijdbriefje onmiddellijk naar de wedstrijdleiding brengen.
Artikel 9 – Volgorde van spelen
De volgorde van spelen zal bepaald worden door te werpen naar de ‘Bull’.
De speler die als eerste op het wedstrijdbriefje staat vermeld zal als eerste naar de ‘Bull’ werpen met één pijl.
Alleen pijlen die binnen de ‘triplerand’ zitten gelden.
Als de pijl van de eerste speler in de 25 of de ‘Bull’ steekt, heeft de tegenstander de keuze om de pijl in het bord te laten steken of hem eruit te laten halen.
Er zal opnieuw naar de ‘Bull’ worden gegooid als de schrijver/scheidsrechter niet kan bepalen welke pijl het dichts bij de ‘Bull’ steekt of als beide pijlen in de  ‘25’ of in de ‘Bull’ steken.
Het opnieuw werpen gebeurt in omgekeerde volgorde als de vorige beurt.
De speler die het dichts bij de ‘Bull’ zit, zal als eerst werpen in de eerste leg.
De spelers dienen afwisselend de nieuwe leg te beginnen.
Artikel 10 – Schrijven
In de eerste ronden dienen de deelnemers er zelf voor te zorgen dat er op alle borden een schrijver aanwezig is.
De verliezer van een wedstrijd is verplicht de volgende wedstrijd op hetzelfde bord te schrijven.
De verliezer mag een vervanger zoeken om de volgende wedstrijd te schrijven, maar blijft volledig verantwoordelijk dat die wedstrijd geschreven wordt.
De schrijver/scheidsrechter is verantwoordelijk voor dat:
De deelnemers zich houden aan de werpafstand,
De gegooide scores duidelijk op het schrijfbord worden geschreven,
De resterende punten duidelijk op het schrijfbord worden geschreven.
De schrijver/scheidsrechter blijft tijdens het werpen zo onbeweeglijk mogelijk staan. Hij mag geen aanwijzingen geven.
De schrijver/scheidsrechter mag, na verzoek van de speler die aan de beurt is, mededelen hoeveel punten gescoord zijn met zijn dart(s).
De darts mogen pas uit het dartbord worden gehaald nadat de score is genoteerd.
Er is op de behaalde score geen beroep mogelijk nadat de darts uit het dartsbord zijn verwijderd.
In onvoorziene omstandigheden kan de schrijver/scheidsrechter contact opnemen met de wedstrijdleiding.
Artikel 11 – Prijzen
Voor alle 1 e, 2 e en 3 e plaatsen, in de winnaars- en verliezersronde, is er een beker.
Voor deze plaatsen zal er ook prijzengeld worden uitgekeerd.
Voor de beste dame zal er een aparte beker beschikbaar zijn.
Voor de beste dame wordt geen prijzengeld uitgekeerd.
Voor de meeste 180-ers en hoogste finish zal er een beker beschikbaar zijn.
De deelnemer die 1 e wordt in de winnaarsronde van het singeltoernooi krijgt een wisselbeker.
De deelnemer dient te voldoen aan hetgeen bepaald in het Reglement Wisselbeker.
Aan het einde van het toernooi zullen de prijzen worden uitgereikt.
Artikel 12 – Roken
In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
Er is voor de deelnemers na een partij tijd om buiten te roken
Indien een deelnemer moet schrijven, is deze verplicht eerst de volgende wedstrijd te schrijven voordat hij/zij gaat roken.
Artikel 13 – Gedragingen
De toernooicommissie kan een deelnemer uitsluiten voor het Marinestad Open en tevens het eventuele gewonnen prijzengeld en/of bekers inhouden indien:
De deelnemer hetgeen bepaald in dit reglement overtreed.
De deelnemer onsportief gedrag vertoond.
De deelnemer in verre staat van dronkenschap is.
De toernooicommissie kan een deelnemer/speler schorsen voor meerdere toernooien.
Deze schorsing is bindend.
Artikel 14 – M.O.O.C.
De deelnemers en andere gasten dienen zich te gedragen naar de regels van de M.O.O.C.
Artikel 15 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie. Deze beslissing is bindend.Terug naar de inhoud